Ghé qua Chùa Xiêng Thoong

Nhìn trên bản đồ, khu vực Đông Nam Khan trẻ như bướng bỉnh, đến gần với sông Mekong khi cố chạy song song về...